1. De Comedy Talent Award (CTA) 2019 heeft als doel om het nieuwe comedytalent uit België en Nederland te ontdekken en is een wedstrijd voor beginnende en enigszins gevorderde stand-up comedians die woonachtig zijn in Nederland en België.

2. De organisatie van de CTA 2019 is in handen van Stichting UICF en haar partners.

3. Inschrijven voor de CTA 2019 kan via de website http://www.comedytalentaward.nl en is mogelijk tot en met 31 oktober 2018.

4. Deelname aan de CTA 2019 is gratis.

5. Er geldt geen maximum voor het aantal deelnemers dat zich kan inschrijven. Het aantal voorrondes zal worden aangepast aan het aantal deelnemers.

6. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

7. De voorrondes van de CTA 2019 zullen plaatsvinden in de Kargadoor te Utrecht op maandagavonden in november en december 2018, te weten te weten 19 en 26 november en 3 en 10 december. De organisatie van de CTA zal deelnemers voor 7 november berichten op welke datum zij hun voorronde spelen.

8. Indien een extra voorronde noodzakelijk is, dan zal deze worden gehouden op 17 december. Mochten er nog meer voorrondes noodzakelijk zijn, dan maakt de organisatie de data hiervoor zo snel mogelijk bekend.

9. Per voorronde zullen 12 tot 16 deelnemers worden ingedeeld die ieder maximaal 5 minuten mogen spelen.

10. Per voorronde plaatsen vier deelnemers zich voor de halve finale. Deze vier deelnemers worden gekozen door het publiek.

11. De deelnemers aan de halve finale krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een comedyworkshop in Utrecht op zondag 6 januari 2019. De deelname hieraan is gratis en niet verplicht.

12. De halve finales van de CTA 2019 vinden plaats in de Kargadoor te Utrecht op vrijdag 11 en 18 januari 2019. Per halve finale zullen 8 tot 10 deelnemers worden ingedeeld die ieder maximaal 8 minuten mogen spelen.

13. Per halve finale plaatsen vier deelnemers zich voor de finale. Deze vier deelnemers worden gekozen door de jury (3) en het publiek (1).

14. Indien meer dan 20 deelnemers zich plaatsen voor de halve finales, kan de organisatie besluiten om een extra halve finale in te plannen. In dat geval zullen per halve finale twee deelnemers zich kunnen plaatsen voor de finale.

15. Deelnemers aan de CTA 2019 verplichten zich om de finale te spelen indien zij zich hiervoor kwalificeren.

16. De deelnemers aan de finale krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshopweekend in Utrecht op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019. De deelname hieraan is gratis en niet verplicht, maar wordt door de organisatie wel nadrukkelijk aanbevolen.

17. De finale van de CTA 2019 vindt plaats op zaterdag 2 februari 2019 op een nog nader te bepalen locatie in Utrecht. Finalisten mogen ieder maximaal 12 minuten spelen.

18. De finale kent twee winnaars: een winnaar van de juryprijs en een winnaar van de publieksprijs.

19. Indien de jury dezelfde winnaar aanwijst als het publiek, gaat de publieksprijs naar de deelnemer die van het publiek de op één na meeste stemmen kreeg.

20. Indien bij het toekennen van de publieksprijs blijkt dat twee deelnemers hetzelfde aantal stemmen heeft gekregen, zullen de drie juryleden ook elk een publieksstem uitbrengen.

21. De winnaar van de juryprijs en de winnaar van de publieksprijs van de CTA 2019 zullen worden ingedeeld voor optredens op 8 en 9 maart tijdens het Utrecht International Comedy Festival. Deelname aan dit festival is verplicht.

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

De Comedy Talent Award is de grootste stand-up comedywedstrijd van Nederland.

Categorieën: Nieuws