Comedy Talent Award: Privacy en AVG

Comedy Talent Award: Privacy en AVG Privacystatement Stichting UICF voldoet bij het organiseren van de Comedy Talent Award aan de richtlijnen zoals die gesteld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de bijbehorende privacyverklaring. Persoonsgegevens Stichting UICF maakt gebruik van persoonsgegevens van (oud-)medewerkers, donateurs, comedians, bezoekers van de Lees verder…